Science Odor Control

Slide background

Mikroorganismer bryter ner och äter upp problemet

Göm inte stanken – ta bort den

Science Odor Control

Baserad på välgörande mikroorganismer som äter sig till bättre miljö. Med hjälp av naturens egna vapen tränger Science WipeOut – Odor Control ner på djupet och bryter ner de organiska ämnen som orsakar dålig lukt i stallet. Det enda som blir kvar är vatten och koldioxid.


Produktinformation

Science Odor Control är lösningen för optimal borttagning av all dålig lukt i stallmiljö; på hårda såväl som mjuka ytor, inne såväl som ute.

De harmlösa mikroorganismerna angriper illaluktande ämnen för att bryta ned de organiska ämnen som orsakar den dåliga lukten. Dessa bryts ned och bildar luktfria ämnen som koldioxid och vatten.

Science Odor Control äter upp födan för de bakterier som orsakar den dåliga lukten och därmed elimineras dessa bakterier omedelbart. Produkten är perfekt för en långvarig och djupgående luktkontroll.

Science Odor Control är miljöanpassad och effekten vid användning är vida överlägsen konventionella kemiska produkter.

Produkten är ett resultat av intensiv forskning och utvecklingsarbete för att ta fram en produkt lämplig för både hushåll och industri med betydligt högre prestanda än liknande produkter på marknaden.


Användarinstruktioner

Så gör du:

Skaka flaskan, spraya sedan Science Odor Control på området med dålig lukt.

Produkten börjar verka omedelbart.

Skulle den dåliga lukten återkomma – upprepa behandlingen. Normalt hjälper dock Science Odor Control under längre tid.

Använd inte vid temperaturer under 5 C då full effekt inte uppnås vid låga temperaturer.

Innehåll:

Nonjoniska tensider < 5%, Anjoniska tensider < 5%, Bensisotiazolinon, Parfym

Förpackning:

5 liter, 750 ml.