Science Power Cleaner

Slide background

Du kan glömma dina mögelproblem

Tar bort påväxten för gott, rengör där det är som svårast

Science Power Cleaner

När du verkligen behöver hjälp – då kallar du på Science Power Cleaner. Gjord för rejält nedsmutsade ytor, eliminerar mögel och annan påväxt ända ner till rötterna och ser till att den inte kommer tillbaka. Perfekt för utomhusbruk, till exempel på fasader, balkonger, tak, men kan också användas inomhus. Lätt att använda, utomhus krävs inget mekaniskt arbete, regnet spolar bort resterna. Science Guardian Pro utmärkt som komplement för långtidsskydd.

Produktinformation

Science Power Cleaner är avsedd för rengöring och sanering av riktigt hårt nedsmutsade och/eller mögelangripna ytor och kan användas på både målade och obehandlade material, så som altaner, balkonger, stenplattor, tak fasader, markiser med mera.

Kan även användas på hårt belastade inomhusytor som, omklädningsrum, duschar, krypgrundet etc.

Science Power Cleaner eliminerar all påväxt omgående då det verksamma ämnet i produkten bryter ner cellstrukturen och neutraliserar näringsämnen på ytan vilket förebygger möjligheten till ny påväxt.

Science Power Cleaner tränger ner på djupet och avdödar ända ner till rötterna.

Science Power Cleaner är biologiskt nedbrytbar och påverkar inte byggnadsmaterial.

Den används med fördel vid sanering av mögelangripna ytor, då gärna ihop med Science Guardian som appliceras efteråt för långtidsskydd.

Användarinstruktioner

Så gör du:

Sanering utomhus – utan mekaniskt arbete:

Den här metoden passar bra på tak och andra svårtillgängliga ytor.

Använd en pumpspruta och dimma med Science Power Cleaner på de ytor du vill behandla mot mögel, alger, svamp, mossa med mera (för mindre ytor spruta på med en sprayflaska).

Låt därefter regn, sol, vind och snö göra arbetet.

Nu startar processen!

Vill du ha ett långtidsskydd mot päväxt – lägg på ett lager Science Guardian.

Sanering utomhus – med mekaniskt arbete:

För den som vill ha ett snabbt resultat och inte vill vänta på att naturen ska göra jobbet.

Spraya/dimma på ytan med Science Power Cleaner, låt den verka i flera timmar, gärna över natt.

Spraya sedan på lite mer Science Power Cleaner för upparbetning av ytan, skura sedan med hård skurborste för att få bort avdödade sporer, smuts med mera.

Skölj rikligt med vatten.

Om så önskas – lägg sedan på Science Guardian för långtidsskydd.

Sanering inomhus:

Spraya/dimma ytan med Science Power Cleaner, låt den verka i flera timmar, gärna över natt.

Spraya sedan på lite mer Science Power Cleaner för upparbetning av ytan, skura sedan med hård skurborste för att få bort avdödade sporer, smuts med mera.

Spola av med vatten.

I de fall där det är svårt att arbeta mekaniskt, som till exempel en krypgrund, spraya/dimma bara med Science Power Cleaner och låt sedan produkten göra jobbet.

Tänk på att I: Vid sanering utomhus är det viktigt att det inte regnar inom 24 timmar efter att ytorna behandlats med Science Power Cleaner. Detta för att undvika att regnet sköljer bort det aktiva medlet.

Tänk på att II: Science Power Cleaner får ej användas på varma ytor då medlet riskerar påverka materialet.

Innehåll:

Alkylbensyldimetylammoniumklorid, nonjoniska tensider <5% ,Katjoniska tensider < 5%.

Förpackning:

5 liter.

750 ml.