Science Stable Control System 1

Slide background

Eliminerar mögel och annan påväxt för gott

Försäkra dig om ett rent stall

Science Stable Control System 1

Rengör hårt nedsmutsade ytor i stallet, eliminerar mögel och påväxt ända ner till rötterna, ser till att problemet inte kommer tillbaka. Går att komplettera med Science Stable Control System 2 som förstärker långtidsskyddet.

Produktinformation

Science Stable Control System 1 används initialt vid stallsanering för att få bort mögel och andra mikroorganismer. Science Stable Control System 1 är utformad för effektiv rengöring av mögel och andra mikroorganismer i stall och kringliggande utrymmen.

Science Stable Control System 1 eliminerar all påväxt omgående då det verksamma ämnet i produkten bryter ner cellstrukturen och neutraliserar näringsämnen på ytan vilket förebygger möjligheten till ny påväxt.

Möglet elimineras alltså fullständigt – ända ner till rötterna!

Vid applicering av Science Stable Control System 2 skapas dessutom ett långtidsskydd mot all sorts påväxt.

Science Stable Control System 1 är miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar.

Användarinstruktioner

Så gör du:

Boxarna ska vara rena från halm, hö, torv och liknande före behandling. Applicera Science Stable Control System 1 genom att spraya på ytan en första gång, vänta och låt verka i minst en timme (helst sex timmar).

Spraya sedan ännu en gång, städa mekaniskt bort smutsen och skölj sedan med vatten. Därefter används Science Stable Control System 2 för att aktivera långtidsskyddet.

Vid fortsatt regelbunden städning behövs ej det första saneringssteget med flera timmars väntan, man kan spraya, städa och skölja med Science Stable Control System 1 för att därefter lägga på och långtidsskydda med Science Stable Control System 2.

Tänk på att:

Science Stable Control System 1 irriterar huden – använd handskar och glasögon. Vid kontakt med ögonen: skölj noga.

Innehåll:

Nonjoniska tensider < 5%, Alkylbensyldimetylammoniumklorid, Parfym

Förpackning:

750 ml.